Zespół mediatorów to osoby z wykształceniem prawniczym, z doświadczeniem zawodowym w administracji państwowej. Nasi mediatorzy pełnią funkcję ławników sądowych m.in. w sądach rodzinnych i nieletnich oraz uczestniczą w codziennych obowiązkach związanych z prowadzeniem mediacji w obszarach prawa cywilnego karnego i rodzinnego.