Mediacje w sprawach karnych

Mediacje w sprawach karnych reguluj膮 przepisy zawarte w ustawie z dnia 6 czerwiec 1997r. kodeks post臋powania karnego. Zgodnie z art. 23a kpk s膮d lub referendarz s膮dowy a w post臋powaniu przygotowawczym prokurator lub inny organ prowadz膮cy to post臋powanie, mo偶e z inicjatywy lub za zgoda oskar偶onego lub pokrzywdzonego skierowa膰 spraw臋 do instytucji lub osoby do tego uprawnionej w celu przeprowadzenia postepowania mediacyjnego mi臋dzy pokrzywdzonym lub oskar偶onym, o czym si臋 ich poucza.

MEDIACJE W SPRAWACH KARNYCH

Mediacje w sprawach karnych reguluj膮 przepisy zawarte w ustawie z dnia 6 czerwiec 1997r. kodeks post臋powania karnego. Zgodnie z art. 23a kpk s膮d lub referendarz s膮dowy a w post臋powaniu przygotowawczym prokurator lub inny organ prowadz膮cy to post臋powanie, mo偶e z inicjatywy lub za zgoda oskar偶onego lub pokrzywdzonego skierowa膰 spraw臋 do instytucji lub osoby do tego uprawnionej w celu przeprowadzenia postepowania mediacyjnego mi臋dzy pokrzywdzonym lub oskar偶onym, o czym si臋 ich poucza.

Post臋powanie mediacyjne nie powinno trwa膰 d艂u偶ej ni偶 miesi膮c a jego okresu nie wlicza si臋 do czasy trwania post臋powania przygotowawczego.
Udzia艂 oskar偶onego i pokrzywdzonego w post臋powaniu mediacyjnym jest dobrowolny a zgod臋 na uczestniczenie w post臋powaniu mediacyjnym odbiera organ kieruj膮cy spraw臋 do mediacji lub mediator, po wyja艣nieniu oskar偶onemu
i pokrzywdzonemu cel贸w i zasad post臋powania mediacyjnego.
Mediatorowi udost臋pnia si臋 akta sprawy w zakresie niezb臋dnym do przeprowadzenia post臋powania mediacyjnego.
Instytucja lub osoba do tego uprawniona sporz膮dza, po przeprowadzeniu post臋powania mediacyjnego, sprawozdanie z jego wynik贸w i do sprawozdania za艂膮cza si臋 ugod臋 podpisan膮 przez oskar偶onego, pokrzywdzonego i mediatora, je偶eli zosta艂a zawarta.

Ile to kosztuje?

Koszty post臋powania mediacyjnego ponosi Skarb Pa艅stwa zgodnie z art. 618 搂 1 pkt 8 k.p.k. w zwi膮zku z art. 619 搂 2 k.p.k.

 

 

 

 

Formularz kontaktowy

Wszystkie pola z * s膮 wymagane.

Pliki do pobrania

wstecz