Szkolenie Problematyka Postępowania Mediacyjnego w sprawach cywilnych, karnych i rodzinnych - apsekty teoretyczne i praktyczne

 

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu:

 PROBLEMATYKA POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO  W SPRAWACH CYWILNYCH, KARNYCH I RODZINNYCH

ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

 

BLOK I. PRAWNO - ORGANIZACYJNY

·        UREGULOWANIA PRAWNE MEDIACJI

 ü krajowe i międzynarodowe standardy postępowania mediacyjnego

 ü zasady współpracy z wymiarem sprawiedliwości

 ü Prawa i obowiązki mediatora

 ü Zagadnienia etyki zawodowej mediatora

 

·        MEDIACJE W SPRAWACH CYWILNYCH / GOSPODARCZYCH

 ü wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawach cywilnych i gospodarczych

 ü sporządzanie umowy o przeprowadzenie mediacji

 ü specyfika konstruowania ugód w postępowaniach cywilnych i gospodarczych

·        MEDIACJE W SPRAWACH KARNYCH

 ü wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych

 ü prowadzenie spotkań ze sprawcą i z pokrzywdzonym

 ü sporządzanie dokumentacji z pracy mediatora

·        MEDIACJE W SPRAWACH RODZINNYCH

 ü wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawach rodzinnych

 ü etapy mediacji rodzinnych

 ü prowadzenie mediacji w sprawach rodzinnych

 ü dokumentacja w mediacjach z zakresu prawa rodzinnego

·        PRAKTYKA MEDIACYJNA W SĄDZIE

 ü specyfika mediacji w sądach powszechnych

 ü wymogi i oczekiwania sądów wobec mediatorów

 

BLOK II. KOMPETENCJE MEDIATORA

 ü Konflikt i jego geneza

 ü Negocjacje w mediacji

 ü Sposoby komunikacji w postępowaniu mediacyjnym

  

BLOK III. METODYKA PRACY MEDIATORA

  ü  Standardy prowadzenia mediacji

  ü  Trening negocjacji

  ü  Trening mediacji w sprawach cywilnych

  ü  Trening mediacji w sprawach karnych

  ü  Trening mediacji w sprawach rodzinnych

  ü  Dokumentacja pracy mediatora


Szkolenie online. Uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzyma stosowny certyfikat.

Cena 199 zł

 

Formularz kontaktowy

Wszystkie pola z * są wymagane.

Pliki do pobrania